Relatii publice

Compartimentul de presă şi relaţii publice:

 

Director Executiv DAVID Claudia - 0733158867

Cons. POREA Mihaela Miruna - 0731 312795

 

 • asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor solicitanţilor (petenţilor) şi a solicitărilor de informaţii de interes public;
 • organizează evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitanţi;
 • răspunde de întocmirea şi publicarea unui raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;
 • ia măsuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;
 • înregistrează documentele la zi, într-un registru prevăzut pentru acest scop;
 • organizează  funcţionarea Punctului de informare-documentare;
 • monitorizează întrebările presei în sensul asimilării de date pentru eventualele probleme ce trebuie soluţionate;
 • ia măsuri în vederea întreţinerii paginii de Internet;
 • asigură furnizarea către ziarişti într-o manieră promptă şi completă, a informaţiilor de interes public ce privesc activitatea direcţiei;
 • asigură acordarea acreditărilor ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, în termen de cel mult două zile de la înregistrare;
 • asigură informarea în timp util şi acordă accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de direcţie;
 • ia măsuri de retragere a acreditării unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii direcţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de către respectivul ziarist;
 • asigură organismul de presă de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut acreditarea.

 

Pentru încurajarea dezvoltării colaborării între administraţia publică şi sectorul neguvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG) administrează şi actualizează platforma CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă www.conect.gov.ro